Web Hosting Harcamaları

Web Hosting Harcamaları

Web Hosting Harcamaları
  • Tarih: 28 Mayıs 2018
  • Yorum: 0
  • Kategori:

Web hosting harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin niteliğine, hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Web hosting, alan adının yönlendirildiği sunucu (server) üzerinde internet sitesi dosyalarının ve e-mail hesaplarının barındırılması hizmetidir.Web hosting için yıllık kullanım karşılığı yapılan harcamalarının tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılması mümkündür.Yurt içinde verilen web hosting hizmeti karşılığı elde edilen kazanç ticari kazançtır, ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmemektedir.

Yurt dışından alınan web hosting hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı alınan web hosting hizmetinin türüne göre değişmektedir.


Web Hosting Türleri


Shared Hosting / Paylaşımlı

Tek bir sunucu üzerinde, sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne göre çok sayıda internet sitesine aynı yerden hosting hizmeti verilmesidir. Tipik ticari hizmet sunumu olarak değerlendirilmeli ve hizmetin yurt dışından alındığı durumda da stopaj yapılmamalıdır.

Vergi idaresinin yurt dışına yapılan web hosting ödemelerini stopaj yapılması gerekmeyen ticari hizmet alımı olarak değerlendirmesi sadece shared hosting türü için geçerlidir.


Co-Location Hosting/ Sunucu Bulundurma

Mülkiyetine sahip olduğunuz sunucunun fiziksel olarak çalışır durumda veri merkezine teslim edilmesi ve teslim edilen sunucu için yer tahsisi, internet erişimi, elektrik bağlantısı, soğutma, teknik destek ve güvenlik hizmeti alınmasıdır.

Yer kirası için yapılan ödemenin ayrıştırılarak gayrimenkul sermaye iradı ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir.

Ancak hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 6’ncı maddesi hükmü dikkate alınır.

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında imzalanmış olan vergi anlaşmalarında gayrimenkul varlıkların doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde gayrimenkulün bulunduğu ülke yani kaynak devlet vergilendirme yetkisini kullanmaktadır.

Bu doğrultuda, mülkiyetine sahip olunan sunucuların tutulduğu fiziki mekanlara ilişkin olarak yurt dışında mukim hosting şirketine ödenen yer kiraları üzerinden stopaj yapılmayacaktır.

Teknik destek ve danışmanlık hizmeti karşılığı yapılan ödemelerin ayrıştırılarak serbest meslek ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir. Hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 14’üncü maddesi hükmü dikkate alınır. Bir çok vergi anlaşmasında doğrudan yurt dışında ifa edilen teknik hizmetler için Türkiye’den yapılan ödeme üzerinden stopaj yapılması öngörülmemektedir.

Elektrik tüketimi bedelleri ile soğutma hizmeti bedelleri ise fatura üzerinde ayrıştırılması şartıyla stopaja tabi değildir.


Dedicated Hosting / Kiralık Sunucu

Belli bir sunucunun tümüyle bir kullanıcı tarafından hosting amaçlı olarak kiralanmasıdır. Sunucunun mülkiyeti hosting firmasındadır. Kiralanan spesifik sunucu sadece kiralayan kişiye hizmet verir.

Sunucu kiralaması karşılığı yurt dışında mukim hosting firmasına yapılan ödeme sınai teçhizat kullanım bedeli olup gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak %20 oranında stopaja tabi tutulmalıdır.

Ancak hosting hizmetini veren firmanın mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 12’nci maddesi kapsamında vergileme yapılarak, gerekli şartların sağlanması halinde indirimli oran uygulanabilir.

Yorumlar 0